Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cristești pentru anul 2017