Proiectul bugetului comunei Cristești pe anul 2018

Se aduce la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative proiectul bugetului comunei Cristești pe anul 2018, împreună cu proiectul de hotărâre.

Contestațiile cu privire la proiectul de buget vor fi depuse la registratura Primăriei Cristesti sau prin e-mail la adresa cristesti@cjmures.ro în termen de 15 zile de la publicarea/afișarea acestui anunț.

Proiectul bugetului comunei Cristești pe anul 2018: