PROCES-VERBAL ȘI HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL din data de 28.08.2018

39 Validare mandat Madarasz Jeno

40 Proiect GRADINITA PROGRAM NORMAL

41 Dali finala extindere scoala

42 Extindere scoala impementare proiect

43 Indicatori tehnico economice Modernizarea sistemului de iluminat

44 100 DE ANI pentru ROMANIA

45 RECTIFICARE de  BUGET aug 2018

46 Alegere presedinte de sedinta

Proces verbal sedinta din data de 28.08.2018