PROCES-VERBAL ȘI HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL din data de 27.09.2018

47 Rectificarea Bugetului  septembrie 2018

48 Modificare Contract de Concesiune

49 Inventarul bunurilor din domeniul public

Proces Verbal sedinta din data de 27.09.2018