Proces verbal – Selectie doasare – Consilier juridic, grad I

În fișierul de mai jos găsiți rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat în vederea ocupări funcției publice vacante de consilier juridic, grad I, în regim contractual pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Cristești.