Proces verbal sedinta din data de 31.07.2018

Proces verbal

Anexa nr.1 regulament

28 Constatarea incetarii mandatului domnului Cseh

29 Comisia de validare Cl

30 Executia bugetului

31 Documentații tehnico ec parc

32 Implementare proiect parc public

33 Ziua comunei Cristești

34 Nunta de aur

35 Diplome de merit

36 Premiere sportiv

37 Consiliul de administratie scoala

38 HOTARAREA