Proces verbal privind soluționarea contestației depusă la proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Proces verbal contestatie