LISTA SUBVENȚIILOR ACORDATE DIN BUGETUL PROPRIU AL COMUNEI CRISTEȘTI PENTRU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DEPUSE ÎN ANUL 2018 DE UNITĂȚILE DE CULT DIN COMUNA CRISTEȘTI APARȚINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA

Lista subventii proiecte 2018 – unitati de cult