PROCES-VERBAL ȘI HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL din data de 31.07.2018

28 Constatarea incetarii mandatului domnului Cseh

29 Comisia de validare Consiliul Local

30 Executia bugetului

31 Documentația tehnico economica  Parc central Cristesti

32 Implementare proiect Parc public

33 Ziua comunei Cristești

34 Nunta de aur

35 Diplome de merit

36 Premierea sportivilor

37 Consiliul de Administratie scoala Cristesti

38 HOTARAREA privind Serviciul de Iluminat Public

Anexa nr.1 la regulament

Proces Verbal sedinta Consiliului Local