Formulare tipizate

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru  persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local.

DECLARAŢIA pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport.

Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice.

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanlor fizice.

Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile, rezidențiale, nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate depusă.

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice.

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice.