Formulare tipizate

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru  persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local.

DECLARAŢIA pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea

Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea

Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile, rezidențiale, nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate depusă

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice