Excedent bugetar

Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative proiectul privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2017 în anul 2018, în baza expunerii de motive.

Contestațiile, propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare vor fi depuse la registratura Primăriei Cristesti sau prin e-mail la adresa cristesti@cjmures.ro până la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Cristești care va avea loc în data de 25 ianuarie 2018.

REFERAT DE APROBARE a utilizării excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2017 în anul 2018: