Dezbatere publică – proiectul de act normativ privind aprobarea modelului de steag al Comunei Cristești.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunem organizarea dezbaterii publice şi consultării cetăţenilor privind proiectul de act normativ privind aprobarea modelului de steag al Comunei Cristești.

Sunt afişate 3 variante de model de steag cu descrierile lor precum și proiectul de hotărâre.
Şedinţa de consultare a populaţiei pentru proiectul de act normativ privind aprobarea modelului de steag al Comunei Cristești va avea loc la sediul Primăriei Cristești, în data de 19 aprilie 2018, ora 12.00 .