Declaratie de Casatorie nr.11182

La Starea Civilă Cristesti Mures a fost înregistrata următoarea declaraţie de căsătorie:

În temeiul art.283 alin. 1 şi 2 din Legea nr.287/2009 – Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicatiei.