Convocator ședință extraordinară a Consiliului Local – 10 octombrie 2018

Nr.­­­­­­5498/05.10.2018

C O N V O C A T O R

 Având în vedere prevederile art.39 alin.(2), (3) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, se convoacă Consiliul Local al comunei Cristeşti în şedinţă extraordinară în data de 10 octombrie 2018, ora 7 și 30 de minute, care va avea loc în sala de şedinţe din sediul Primăriei comunei Cristeşti, str.Principală, nr.678, cu următoarea

                           ordinea de zi

  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Cristești din Zona 2 Târgu Mureș 

Kovács Edit,

Primarul comunei Cristeşti

 

Adresa de inaintare catre Zona 2-nr. 913-04.10.2018

Anexa 2_Caiet de sarcini_Zona 2

Anexa 3 la Zona2- Puncte de colectare

Anexa 6 la Zona 2-Lista Operatorilor economici si institutii publice din aria de operare

ANEXE ALE CAIETULUI DE SARCINI_zona 2

Contract Colectare_Zona 2

Convocator sedinta extraordinara 10 octombrie 2018

Declaratia privind utilizarea datelor cu caracter personal

Draft hotărare zona 2

FISA-DE-DATE__Mures_zona 2

Formulare_zona 2

Strategia de contractare_zona 2_fin

Studiu oportunitate_Mures_fin IV_rev

Studiu-fundamentare-achizitie_concesiune-zona 2