Convocator CL – 21.02.2018

Se convoacă Consiliul Local al comunei Cristeşti în şedinţă ordinară în data de 21 februarie 2018, ora 16,00, în sala de şedinţe din sediul Primăriei comunei Cristeşti, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cristești, județul Mureș, pe anul 2018
Inițiator Kovacs Edit, primarul comunei Cristești;

2. Proiect de hotarâre pentru modificarea art.3 alin.1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cristești nr.72/23.11.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Cristești
Inițiator Kovacs Edit, primarul comunei Cristești;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor întocmit pentru comuna Cristești
Inițiator Kovacs Edit, primarul comunei Cristești;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preunivesritar de stat
Inițiator Mureșan Ionel-Nicolaie, consilier local, comuna Cristești;

5.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Inițiator Kovacs Edit, primarul comunei Cristești;

6.Diverse.