Concurs – consilier, clasa I, grad profesional debutant

Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, post vacant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristeşti, Biroul administrație publică locală, juridic, stare civilă, autoritate tutelară, asistență socială, cadastru, registru agricol, resurse umane, arhivă, secretariat

Anunt consilier debutant
Bibliografie
Atribuții consilier
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Model adeverinta
Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188