Proiectul bugetului comunei Cristești pe anul 2018

Se aduce la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii…

Excedent bugetar

Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative proiectul…