Anunț suspendare concurs

Referitor la organizarea concursului de ocupare prin recrutare a funcției publice de consilier, post vacant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cristești, Biroul administrație publică locală, juridic, stare civilă, autoritate tutelară, asistență socială, cadastru, registru agricol, resurse umane, arhivă, secretariat, vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu decizia Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 29546 conexat cu nr. 28341, 27840 şi 25119/2018, procedura de organizare a concursului programat pe data de 04.06.2018 şi reprogramat pe data de 07.06.2018 a fost suspendată, urmând a se relua în perioada următoare.

Informaţii suplimentare privind reluarea procedurii de organizare a concursului pot fi obţinute la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0265326112, interior 13 și pe site-ul comunei, www.cristestimures.ro.

Kovács Edit,
Primar