Anunț – Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Cristești

PRIMARUL COMUNEI CRISTEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ

În temeiul prevederilor art. 30 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Cristeşti, prin afişare la panoul de afişaj din clădirea sediului administrativ al Primăriei Cristeşti, precum si pe site-ul comunei Cristesti

H O T Ă R Â R E A
Nr. 72 din 23 noiembrie 2017
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Cristești

Împotriva acestei hotãrâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea acesteia. Contestatiile se depun la Primaria Cristesti.

KOVÁCS EDIT,
Primarul comunei Cristeşti

Documentul în original, îl puteți viziona în fișierul de mai jos: