ANUNȚ – lemne de foc de la Ocolul Silvic – Tîrgu-Mureș

Având în vedere parteneriatul existent între Ocolul Silvic Tîrgu-Mureș și UAT Cristești, pentru vânzarea de lemn de foc, document înregistrat la Ocolul Silvic Tîrgu-Mureș nr. 1574 din 05.12.2017, iar la UAT Cristești sub nr. 6531 din 06.12.2017, și ținând cont de prevederile acestui document, vă informăm următoarele:

Volumul disponibil estimat de Ocolul Silvic Tîrgu-Mureș este de 112 MC (metru cub), din specia gorun, frasin, cireși, salcâm, carpen, DT, DM, paltin, pin, tei, la prețul de 182.83 Ron/MS (metru ster) cu TVA.

Lemnul se poate ridica din cantonul 10 Corbești, județul Mureș. Transportul materialului lemnos cade în sarcina beneficiarului. Plata contravalorii materialului lemnos se va face direct de către beneficiar la caseria Ocolului Silvic Tîrgu-Mureș, sau la personalul silvic din zonă (pădurarul/titular de canton – domnul Bartha László).

Dacă beneficiarul nu poate asigura transportul materialului lemnos, pentru informații suplimentare se poate adresa viceprimarului comunei Cristești, domnului Chiorean Anghel, tel. 0728086251.

Lucrările de exploatare a masei lemnoase vor demara în data de 15.04.2018, livrările pot începe într-un interval de 15 zile de la data începrii lucrărilor de expoloatare. Materialul lemnos poate fi ridicat cel târziu pâna la data de 31.05.2018.

Volumul supus vânzării este de maxim de 10 MS (metri steri) pe familie/gospodarie, în ordinea primirii solicitărilor deja depuse pe anul 2017/2018.