ANUNȚ – DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT – Regulamentul de organizare a transportului de tonaj greu pe raza comunei Cristești

PRIMARUL COMUNEI CRISTEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

A N U N Ţ Ă

elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare a transportului de tonaj greu pe raza comunei Cristești, care urmează a se supune dezabaterii Consiliului Local al comunei Cristești, și care este postat pe site-ul comunei Cristești.

Cei interesaţi  pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre arătat, la registratura Primăriei comunei Cristeşti sau prin:

-poştă la Primăria Cristeşti- localitatea Cristeşti str.Principală, nr.678, judeţul Mureş, cod poştal 547185;

e-mail pe adresa cristesti@cjmures;

fax 0265 326842.

__________________________________________________________________

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre arătat mai sus pot fi  transmise pînă la data de 25 .09.2018.

__________________________________________________________________

Kovacs Edit,

Primarul comunei Cristești

 

 

Regulament de organizare a transportului de tonaj greu

PHCL

Anexa 1 la Regulament.ocx

Anexa 2 la Regulament

Anexa 3 la Regulament