Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa

GUVERNUL ROMÂNIEI, HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi prevederile Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Detalii în fișierul de mai jos: