Ultimele Anunturi

Str. Florilor închisă

Anunțăm populația, ca din cauza unro defecțiuni la rețeaua de gaze naturale, circulația auto în str. Morii – intersecția cu E60 (comuna Cristești) este restricționată pâna la remedierea problemelor. Circulația…

Convocator ședintă ordinară Consiliul Local Cristești

Se convoacă Consiliul Local al comunei Cristeşti în şedinţă ordinară în data de 27 octombrie 2016, ora 16, în sala de şedinţe din sediul Primăriei comunei Cristeşti, cu următoarele puncte…

Anunț – Proiect HCL – Impozite și taxe – 2017

Se aduce la cunoştinţa publică, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017, în baza unor expuneri de…

Declaratie de Casatorie nr.11445

La Starea Civilă Cristesti Mures a fost înregistrata următoarea declaraţie de căsătorie: În temeiul art.283 alin. 1 şi 2 din Legea nr.287/2009 – Codul Civil, republicată, orice persoană poate face…

Declaratie de Casatorie nr.11443

La Starea Civilă Cristesti Mures a fost înregistrata următoarea declaraţie de căsătorie: În temeiul art.283 alin. 1 şi 2 din Legea nr.287/2009 – Codul Civil, republicată, orice persoană poate face…

Oferta de vanzare teren